การให้คำปรึกษาสไตล์ต่างประเทศ

การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ ในกรุงเทพฯ

 

 

 

ผู้ให้บทบาทสำคัญของที่ปรึกษา คือ การให้ความเห็น “จากภายนอก” ในปัญหาต่างๆ ที่บริษัทกำลังเผชิญ ปัญหาเหล่านี้มีหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปฏิบัติงานประจำ

 

 

 

คำปรึกษาของเรา

มาจากแวดวงธุรกิจ คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับเรื่องของการปฏิบัติงานประจำ

มีทั้งที่เป็นชาวไทย และชาวฝรั่งเศส

ขั้นตอนและกระบวนการการให้คำปรึกษา

ขึ้นอยู่กับแต่ละปัญหา แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ :
 1. หลังระยะตรวจสอบแล้ว ผู้ให้คำปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะชุดแรกในการปฏิบัติงาน
 2. จากนั้นเป็นระยะการลงมือปฏิบัติ และริเริ่มการแก้ปัญหาตามข้อเสนอแนะ
 3. ขั้นนี้เป็นการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือขณะทำงาน เพื่อสร้างกลยุทธ์ในระยะการเปลี่ยนผ่าน และการบริหารจัดการกับการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 4. ขั้นสุดท้าย เป็นขั้นการสร้างกระบวนการการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านองค์กรและด้านการบริหารจัดการเป็นผลสำเร็จ (ด้านทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี การเงิน ไอที การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ฯลฯ)

เนื้อหาที่เราเชี่ยวชาญ

 • การรับผู้บริหารคนใหม่ที่เหมาะกับทีมผู้บริหารเดิม
 • การสนับสนุนช่วยเหลือด้านภาระหน้าที่ใหม่ของผู้บริหาร
 • การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดผลดีที่สุด และการปรับเปลี่ยนการบริหารขององค์กร
 • ให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในเรื่องหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงสุด
 • การพัฒนาตำแหน่งงานและสภาพการทำงาน
 • การบริหารจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลง
 • การสร้างพัฒนาการที่ต่อเนื่อง
 • การบริหารจัดการ
 • ลูกค้าสัมพันธ์
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารโครงการ

 

 

 


TOP