OMA เป็นบริษัทฝรั่งเศสที่ก่อตั้งเมื่อปี 1998 (พ.ศ. 2541) มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี

 

สำหรับ OMA ในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2012 (พ.ศ. 2555)

คำกล่าวที่จะบรรยายถึงเราได้เหมาะที่สุด คือสองข้อความที่รู้จักกันดีต่อไปนี้

“สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือ ความแตกต่างระหว่างการใส่ใจในงานอย่างจริงจัง กับความสนใจในตัวเองอย่างจริงจัง สิ่งแรกคือความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ในขณะที่สิ่งหลังคือหายนะ!”  (คำกล่าวของ Margot Fonteyn)

“การฝึกอบรมที่ไม่นำไปสู่ผลเลิศ เป็นเรื่องของการเสียเวลาโดยแท้ !”   (คำกล่าวของ Paul Valery)

 

ผู้บริหารของเรา

 

Michael GUTHERT

 • ปริญญาบัตร 4 สาขาวิชา
  • ปริญญาโทด้านการจัดการ
  • ปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ปริญญาโทสาขา NLP
  • ปริญญาโทสาขา Ericksonian communication hypnosis
 • ความรู้พิเศษ มีความสามารถในการวิเคราะห์การติดต่อระหว่างบุคคล (Transactional Analysis)
 • ได้รับการรับรองเป็นโค้ช ทางด้าน INLPTA NLP
 • จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้อาจารย์ Michael เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และลำดับอาวุโสของบุคลากรในทุกระดับชั้นในบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่
 • อาจารย์ Michael ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้มาตั้งแต่ปี 1992 ในรูปของการฝึกอบรมทางด้านธุรกิจ ตลอดจนทำหน้าที่โค้ชส่วนตัวของระดับผู้บริหารตามความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล นอกจากนั้น ยังมีความสนใจในด้านการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยสอนอยู่ที่วิทยาลัยวิศวกรรม และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
 • ปัจจุบันอาจารย์ Michael ต้องการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์กับภาคใต้ของฝรั่งเศส และประเทศไทย เพราะอาจารย์เรียกตนเองว่าพลเมืองของโลก

 

ผู้สอนและโค้ชของเรา

 

Cécile CANNES

 • ปริญญาโทด้านการจัดการและการสื่อสาร
 • ประสบการณด้านการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
 • การวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการ
  • การสื่อสารภายในองค์กร การบริหารจัดการการประชุม
  • การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
  • บุคลิกเด่น คือ เป็นคนมีเป้าหมายที่เป็นแรงจูงใจอย่างชัดเจน มีการสื่อสารที่ดี ช่างสังเกต นิยมการปฏิบัติ และมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
 

Christelle BAUT

 • ปริญญาโทด้านจิตวิทยาด้านอาชีพ (Occupational psychology)
 • ที่ปรึกษาอิสระ เชี่ยวชาญด้านตำแหน่งงาน
  • ที่ปรึกษาด้านการรับบุคลกร ตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ถูกจ้าง และการจัดการด้านอาชีพ
  • การสื่อสาร และการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรมในที่ทำงาน
  • การจัดการเรื่องความเครียด และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทั้งในระดับบุคคลและระดับอาชีพ
  • การคงการเห็นคุณค่าในตนเอง และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง
 • บุคลิกเด่นคือเป็นผู้ที่เข้าใจผู้อื่น รับฟัง และสื่อสารได้ดี ซื่อสัตย์ มีไหวพริบ และสัญชาติญาณที่ดี
 

Evelyne DUCOTEY

 • ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการทำโครงการ ERP และ IT เป็นวิศวกรโครงการ และผู้จัดการ
 • จากประสบการณ์ในโครงการด้านเทคนิคและนวัตกรรมต่างๆ ทำให้อาจารย์ Evelyne เข้าใจดีถึงความสำคัญของบุคลากรในฐานะองค์ประกอบที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
 • ด้วยเหตุนี้อาจารย์ Evelyne จึงศึกษาเพื่อให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่อง การบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์คุณค่าโปรไฟล์แบบเอนนีเออแกรม (Enneagram style profile) เทคนิคการลดความเครียดแบบโซโฟรโลยี่ (sophrology) ความฉลาดทางอารมณ์ และการสื่อสาร
 • ปัจจุบัน อาจารย์ Evelyne มีความสุขอยู่กับการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ให้ผู้อื่น

 

Our references

 

INDUSTRY

 

 • INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE
 • SANOFI AVENTIS
 • CEA
 • ACCOORD
 • PICARD SURGELES
 • SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC
 • HEF GROUPE
 • BLEDINA
 • REXEL
 • COCA COLA ENTREPRISE
 • ACECO
 • DUC DE BOURGOGNE
 • ROYAL CANIN
 • ATELIERS FERROVIAIRES DU GARD
 • DELL
 • INNOTHERA
 • CEGELEC
 • OTIS
 • SEMATEC
 • SAINT GOBAIN WEBER
 • JUNGHEINRICH
 • SYNGENTA
 • DELPEYRAT
 • WELL

SERVICE INDUSTRY (TERTIARY SECTOR)

 

 • SCANDINAVIAN AIRLINES SAS
 • AFPA
 • BRL EXPLOITATION
 • CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
 • SYSTEME U
 • GAN PREVOYANCE
 • AGENCE IMMOBILIERE PROBY
 • COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
 • INFA
 • IRFA SUD
 • AGROSTAR
 • STEF-TFE
 • SESSAD
 • MGI
 • UMICORE MARKETING SERVICES
 • SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE
 • GFI INFORMATIQUE
 • MAAF ASSURANCES
 • QUALICONSULT
 • OPPBTP
 • BODYCOTE
 

HOSPITALS & STATE AID

 

 • HOPITAUX PRIVES DE METZ
 • HOPITAL BEDARIEUX
 • HOPITAL AURILLAC
 • HOPITAL AINAY LE CHATEAU
 • HOPITAL LORQUIN
 • CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER
 • CLINIQUE DES OLIVIERS
 • CLINIQUE DE VILLENEUVE
 • INSTITUT DE SOINS INFIRMIERS 34
 • CROIX ROUGE FRANCAISE
 • ADMR LOZERE
 • OGEC NOTRE DAME
 • ANAPI GARD
 • ESPACES ESAT LE CLOS MOURON
 • COMMUNAUTE COSTE
 • ADAPEI LOIRE
 • CENTRE ACCUEIL SPECIALISE - CAS FORCALQUIER
 • IME COTTOLENGO
 • IME APAJH MARIE LOUISE

PUBLIC ORGANIZATION

 

 • MAIRIE DE LILLE
 • MAIRIE DE LEUCATE
 • TRANSPORTS AGGLOMERATION MONTPELLIER - TAM
 • TRANSPORTS NIMOIS - TCN
 • MSA ALSACE
 • CHAMBRE AGRICULTURE 34
 • CHAMBRE DES METIERS DE L'HERAULT
 • CAF MARSEILLE
 • CAF CLERMONT FERRAND
 • INSTITUT DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - IRD
 • CIRAD
 • L'ACSE
 • CONSEIL REGIONAL RHONE ALPES
 • CONSEIL REGIONAL HAUTE NORMANDIE
 • CREPS
 • LA POSTE
 • MJC DE CASTELNAU
 • OFFICE DU TOURISME MANDELIEU
 • OFFICE DU TOURISME TOUR D'AUVERGNE
 • COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
 

ASSOCIATIONS – FEDERATIONS – TRADE UNIONS

 

 • SUDS
 • CONFEDERATION PAYSANNE
 • COOPERATIVE OLEICOLE MILLAS
 • FEDERATION NATIONALE CIVAM
 • UN PLUS BIO
 • FEDERATION VITICOLE - HERAULT
 • BIO DE PROVENCE
 • LA CIGALE ET LA FOURMI
 • FEDERATION REGIONALE DE LA COOPERATION AGRICOLE - LR
 • TELA BOTANICA
 • PASSERELLES
 • DIFED
 • FADEAR
 • ADEAR 13
 • UNAFAM
 • AFR ASSOCIATION FAMILLE RURALE

UNIVERSITIES

 

 • CNAM
 • CNEARC
 • ECOLE DES MINES ALES
 • ENGREF AGROPARITECH
 • SUPAGRO MONTPELLIER
 • ENS CHIMIE MONTPELLIER
 • ESCAIA MEDITERRANEE
 • INSTITUT AGRONOMIQUE MEDITERRANEEN
 • POLYTECH
 • ENSIA SIARC
 • UNIVERSITE MONTPELLIER 2
 • MAISON DES ECOLES DOCTORALES


TOP