โต้ชชิ่งสไตล์ต่างประเทศ

โค้ชชิง สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยใช้ภาษาอักฤษ ในกรุงเทพฯ

 

 

 

โค้ชชิง คือ การสอนเพื่อให้เกิดพัฒนาการของทักษะ เพิ่มพูนความมุ่งมั่น และความเชื่อมั่นในตนเองให้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ของบุคคลนั้นๆ

โค้ชชิง เป็นการส่งเสริมให้แต่ละบุคคล หรือกลุ่มประสบความสำเร็จจนถึงระดับสูงสุด

 

 

โค้ชชิง มีสองประเภท คือ ระดับบุคคล และระดับกลุ่ม ทั้งสองระดับเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่มีขั้นตอนกระบวนการ และเน้นการปฏิบัติที่ทำได้จริง เป็นการช่วยให้ผู้ที่รับการโค้ช ถอยออกมา เพื่อพิจารณารูปแบบการทำงานที่เคยปฏิบัติมาของตน

โค้ชชิง มุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของผลลัพธ์ และวิธีการที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์เหล่านั้น

โค้ชชิง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ :

 • วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
 • กำหนดเป้าหมายที่ทำได้จริง
 • วางแผนงานปฏิบัติ
 • ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ จนกระทั่งประสบผลตามเป้าหมาย

ผู้ทำหน้าที่โค้ชจะใช้เวลาทำความรู้จักกับคุณ วิเคราะห์สถานการณ์ในขณะนั้น และกำหนดเป้าหมาย โค้ชจะช่วยคุณจัดทำแผนการปฏิบัติ และการวัดผล โดยจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนคุณตลอดทั้งกระบวนการ

โค้ชชิงสำหรับผู้บริหารระดับสูง

การโค้ชสำหรับระดับผู้บริหารระดับสูง เน้นในเรื่องต่อไปนี้ คือ การวางแผนในองค์กร การเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ การพัฒนาด้านอาชีพ ภาวการณ์เป็นผู้นำ การรู้จักตนเอง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร การสื่อสาร การติดตามโครงการ เครื่องมือในการตัดสินใจ และการให้ความสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

โค้ชชิงสำหรับผู้บริหารระดับกลาง

การโค้ชชิงสำหรับระดับผู้บริหารระดับกลาง เน้นการโค้ชแบบผสมผสานการสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาผลงาน พัฒนาศักยภาพ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับงานที่ยากและซับซ้อนขึ้น

โค้ชชิงสำหรับกลุ่ม

การโค้ชชิงสำหรับกลุ่ม เน้นการสร้างความกลมกลืน การมีหลักการร่วมกัน การวางเป้าหมายที่ช่วยเสริมกันและกัน ประสิทธิภาพ แรงจูงใจ และการระดมกำลังของทีม

โค้ชชิงสำหรับบริษัท

การโค้ชชิงสำหรับบริษัท เน้นเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โครงสร้างการวางแผนธุรกิจ การนำความเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์มาใช้ในองค์กร การเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเน้นในเรื่องการควบรวมธุรกิจ หรือ การขายธุรกิจ เป็นการให้คำแนะนำ ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่มในช่วงที่เผชิญกับปัญหา

 

 

 

 

 

โค้ชชิง 360 องศา

 

โค้ชชิง 360° องศา เป็นที่ต้องการกันมากทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม เป็นการช่วยให้ผู้ที่ได้รับการโค้ช (ผู้จัดการหรือทีม) มีแนวคิดเปรียบเทียบกับโปรไฟล์ ทั้ง 7 รู้จักจุดอ่อนและจุดแข็ง คำนึงถึงทักษะด้านต่างๆ ที่ควรปรับปรุง และลงมือแก้ไขให้ดีขึ้น


 

แบบสอบถาม AZ

แบบสอบถาม AZ เป็นกระบวนการที่มีความหมาย เนื่องจากเป็นเรื่องของความต้องการส่วนบุคคลอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาตนเอง

AZ สามารถช่วยให้คุณเข้าใจ 3 สิ่งได้เป็นอย่างดี คือ

 1. สามารถช่วยให้คุณเข้าใจตนเองได้เป็นอย่างดี
 2. สามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงพฤติกรรม ทัศนคติ ของผู้ื่อื่นได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงความแตกต่างของคนได้เป็นอย่างดี

 


OMA Thailand ขอนำเสนอ 2 เครื่องมือ : (สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่)

 

การเปรียบเทียบระหว่างกีฬากับธุรกิจ

 

ในระหว่างการเล่นกีฬาแบบอาชีพ
นักกีฬาสามารถที่จะ :

ในระหว่างการประกอบอาชีพ
นักบริหารธุรกิจสามารถที่จะ :

 • ตั้งเป้าที่จะพิชิตกีฬาในการแข่งขันระดับสุดยอด (กีฬาโอลิมปิก)
 • ตั้งเป้าที่จะได้เซ็น “สุดยอดสัญญาแห่งศตวรรษ”
 • ตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในกีฬา อีกชนิดหนึ่ง
 • ตั้งใจที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ แตกสาขาออกไป
 • จำเป็นต้องพัฒนาการเล่นบางอย่าง (เช่น การตีลูกแบ็คแฮนด์ในกีฬาเทนนิส)
 • จำเป็นต้องปรับปรุงทักษะ (เช่น การบริหารจัดการ)
 • จำเป็นต้องแก้ปัญหาบางประการ (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นคนอื่น)
 • จำเป็นต้องแก้ปัญหาบางอย่าง (เช่นความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
 • จำเป็นต้องเพิ่มเติมบางประการ (เช่น การขาดการตอบสนองในทางบวก)
 • จำเป็นต้องเพิ่มเติมบางประการ (เช่น การขาดการจัดการที่ดี)
 • กังวลเรื่องอนาคต (การกลับมาฝึกอบรมด้านอาชีพอีกครั้ง)
 • กังวลเรื่องอนาคต (ทางด้านอาชีพ)

 

 

นักกีฬาชั้นยอดกับนักบริหารธุรกิจต่างต้องการผู้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดหรือโค้ช โค้ชทางธุรกิจทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ฝึกซ้อมของนักกีฬา

เป้าหมายของผู้ฝึก คือ ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายของคุณให้ได้!

 

TOP