OMA เป็นบริษัทฝรั่งเศสที่ก่อตั้งเมื่อปี 1998 (พ.ศ. 2541) มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี

และได้รับการรับรองมากมายจากองค์กรที่เราไปร่วมทำงานด้วย

OMA Thailand : การฝึกอบรม โค้ชชิง การให้คำปรึกษา

We can help you to improve